Home > Music, Tin tức > Post nhac len blog

Post nhac len blog


Bạn vào chế độ soạn thảo html (click Code) và gõ vào đoạn mã sau:

[ audio địa chỉ của file mp3]

ví dụ:

[ audio http://media.tuoitre.com.vn/Stream/Radio/radiovol-92-32.mp3 ]

Bạn chú ý là [ và chữ audio viết liền nhau,ở giữa chữ audio và địa chỉ(url) của file mp3 phải có 1 khoảng trắng; dấu ] phải viết liền với url của file mp3

Chuyện tình của biển (radio online của báo tuổi trẻ)
Chuyện tình của biển (radio online của báo tuổi trẻ)


Bạn cũng có thể post phim (video) và các loại nhạc (music) khác xem tại đây

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: