Home > CNTT, CNTT Tổng hợp, Tiến Yên Bái, tienyb, Tin tức > Sun & Ericsson & Java

Sun & Ericsson & Java


Sun hợp tác với Ericsson trên nền tảng Java

Công ty viễn thông sẽ hợp tác với Sun, đóng góp nhiều phần phát triển các ứng dụng máy chủ của họ cho cộng đồng GlassFish để giúp phát triển các ứng dụng nguồn mở cho mạng di động.

Sun sẽ cộng tác với Ericsson để hỗ trợ phát triển các ứng dụng máy chủ dựa trên Java có thể chạy trên các mạng không dây. Tuyên bố này được đưa ra hôm 8/5/2007 tại hội nghị JavaOne 2007 ở San Francisco (Mỹ).

Sun và Ericsson sẽ đóng góp cho cộng đồng nguồn mở GlassFish (cộng đồng này chuyên phát triển các ứng dụng máy chủ dựa trên nền tảng Java Enterprise Edition đã được Sun mở nguồn hồi năm 2006), phó chủ tịch phụ trách phần mềm Rich Green của Sun cho biết. GlassFish được chú trọng trước hết vào các ứng dụng mức doanh nghiệp nhưng sự cộng tác với Ericsson sẽ cho phép nó mở rộng sang cả các ứng dụng được phân phối trên mạng di động.Theo các điều khoản của thỏa thuận, Ericsson sẽ đóng góp nhiều phần phát triển các ứng dụng máy chủ của họ cho GlassFish. Công ty cũng có thể cho phép các nhà phát triển thử nghiệm ứng dụng của mình trên mạng dựa trên giao thức IMS (IP multimedia subsystems).

Theo PC World

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: