Home > Tin tức > Viet Nam cung cap ban do truc tuyen dat chuan quoc te

Viet Nam cung cap ban do truc tuyen dat chuan quoc te


Việt Nam cung cấp bản đồ trực tuyến đạt chuẩn quốc tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố dịch vụ bản đồ trực tuyến với các dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên và môi trường Quốc gia. Đây là bản đồ trực tuyến đầu tiên của Việt Nam cập nhật thông tin mới, liên tục trên mạng Internet và được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Do vậy, thông tin có được từ dịch vụ không chỉ cung cấp cho người sử dụng trong nước mà còn có thể trao đổi thông tin với tất cả các nước trên thế giới. Hiện có rất nhiều nước và tổ chức quốc tế sử dụng tiêu chuẩn này để trao đổi thông tin địa lý trên mạng Internet. Được cung cấp tại địa chỉ http://home.ciren.gov.vn.

Người truy nhập thông tin trên bản đồ trực tuyến được sử dụng thông tin miễn phí, được cung cấp thông tin chính xác, phong phú về môi trường với các chuyên đề về Vườn Quốc gia và khu bảo tồn, hệ thống quan trắc môi trường Quốc gia, rừng ngập mặn, các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước thải; về nước mặt, nước ngầm, các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước; mạng lưới khí tượng thủy văn Quốc gia với các trạm khí tượng bề mặt, trạm bức xạ, điểm đo mưa…; về địa chất khoảng sản trên nền bản đồ các tỷ lệ 1/1000.000 đến 1/50.000…

Thông tin về hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất trên toàn quốc, các vùng kinh tế. Thông tin về trắc địa (gồm hệ thống trạm GPS Quốc gia, thủy chuẩn và trọng lực), bản đồ (địa chính cơ sở, địa hình đáy biển và bản đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/1000.000 đến 1/25.000). Thông tin ảnh hàng không và ảnh vệ tinh.

Hệ thống bản đồ trực tuyến được xây dựng với chức năng cơ bản là cập nhật, quản lý, phân tích, trình bày và phân phối thông tin tài nguyên và môi trường, nhằm phục vụ Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức ở cấp Trung ương, các Bộ ngành, sở TN&MT địa phương, nghiên cứu khoa học và phổ cập thông tin cộng đồng…

Theo Quản trị mạng
Advertisements
Categories: Tin tức Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: