Home > Tin tức > Windows Vista PE

Windows Vista PE


Tùy biến giao diện và bổ sung ứng dụng vào Windows Vista PE

Bài viết trên e-CHÍP 319 tuần trước đã hướng dẫn bạn dùng chương trình WinBuilder tạo gói phần mềm Vista PE đơn giản để chạy trên CDROM và USB Flash drive. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách tùy biến giao diện và bổ sung ứng dụng vào Vista PE.
Nguyên lý làm việc của WinBuilder
Cửa sổ WinBuilder là lớp vỏ giao tiếp với người dùng, giúp người dùng nhanh chóng chọn lựa và xác lập thông số cho các ứng dụng cần đóng gói chung với phần nhân của Windows Vista để tạo thành gói phần mềm Vista PE hoàn chỉnh. Phần linh hồn của WinBuilder, quyết định việc WinBuilder phải làm gì chính là những file text có tên mở rộng .script và chủ yếu chúng ta sẽ làm việc với các file này.
Khi bạn tải file vistape005_en.rar về giải nén sẽ được thư mục Vistape có 2 thư mục con Projects, Tools và 2 file WinBuilder.exe, WinBuilder.ini.
Mở thư mục Projects\VistaPE\ sẽ có các thư mục quan trọng như sau:
– App: Nơi tập trung các ứng dụng, mỗi thư mục con có thể chứa 1 ứng dụng hay nhiều thư mục của các ứng dụng cùng loại cho dễ quản lý. Mỗi ứng dụng sẽ có 1 file script chỉ định cho WinBuilder cách đóng gói ứng dụng này và cách bổ sung shortcut của ứng dụng vào menu Start, Desktop hay Quick Launch của Vista PE.
Trong thư mục này còn có thư mục System/BSExplorer, lưu ứng dụng được dùng là giao diện mặc định (Shell) của Vista PE. Chúng ta sẽ làm việc với các file .ini trong thư mục BSExplorer để tùy biến desktop và menu Start.
– Build: Gồm thư mục System32 và các file script quy định tiến trình đóng gói của WinBuilder.
– Raznoe: Gồm 2 thư mục Cursors và Dll và 2 file script quy định việc đóng gói các file dll bổ sung cũng như đăng ký thông số vào Registry của Vista PE.
Chú ý: Chúng ta sửa nội dung các file script, ini, inf bằng Notepad của Windows.
Xác lập giao diện cơ bản
Do trong bộ Vista PE dùng BSExplorer làm shell nên file Vistape\Projects\VistaPE\App\System\BSExplorer\bs_start.ini sẽ xác định các mục cơ bản trong menu Start. File bs_desktop.ini xác lập biểu tượng xuất hiện trên desktop. File bs_qlaunch.ini xác lập biểu tượng xuất hiện trong thanh công cụ Quick Launch. File bs_explorer.ini quy định cách hiển thị của desktop (màu nền, dòng thông báo bản quyền, icon, thanh công cụ…). Bạn tham khảo file có sẵn để biết cách viết lệnh và có thể dùng WinBuilder thêm các mục mới vào các file ini này khi đóng gói, thông qua các file script của ứng dụng bổ sung.
Bổ sung ứng dụng vào Vista PE
Bạn có thể bổ sung ứng dụng vào Vista PE bằng cách đơn giản là chép các phần mềm dạng portable vào đĩa Vista PE rồi chạy chúng sau khi khởi động Vista PE giống như chạy trong Windows bình thường. Tuy nhiên, bạn cần chú ý là do Vista PE không có đầy đủ các file thư viện động (DLL) như Windows thường nên bạn cần bổ sung các file này vào Vista PE vì nếu thiếu thì vài ứng dụng portable không chạy được.
Cách chuyên nghiệp hơn là dùng Winbuilder đóng gói các phần mềm dạng portable vào Vista PE và tạo shortcut cho chúng trong menu Start, trong desktop hay Quick Launch như sau:
1. Chép các phần mềm portable vào thư mục Vistape\Projects\VistaPE\App\, mỗi phần mềm nên có 1 thư mục con. Thí dụ: D:\winpe\vistape\Projects\VistaPE\App\Office\UniKey4\ là thư mục cho chương trình Unikey
2. Trong thư mục D:\winpe\vistape\Projects\VistaPE\App\Office\, bạn tạo file Unikey.script với nội dung tương tự như các file script của ứng dụng sẵn có. Thí dụ dưới đây chỉ nêu ra những dòng mã cần thay đổi cho phù hợp với từng ứng dụng:
[Main]
Title=UniKey v4
(tên hiển thị trong danh sách chọn thành phần đóng gói của WinBuilder)
Description=
(dòng ghi chú sẽ xuất hiện khi chọn ứng dụng trong danh sách)
Selected=True
(True: chọn mặc định trong danh sách liệt kê, False: không chọn)[Process]
Echo,Processing UniKey…
SET,”%DestDir%”,”Programs\UniKey4″
(ghi chính xác tên thư mục của ứng dụng)
SET,”%LinkDir%”,”y:\UniKey4″
DirCopy,”%ScriptDir%\UniKey4\*.*”,”%VistaTemp%\%DestDir%”
[BSLinks]
(1. Tạo biểu tượng để kích hoạt chương trình trên Desktop, có thể xóa nếu không cần)

TXTAddLine,%BSD%,”<-ItemBegin->”,”Append”
TXTAddLine,%BSD%,” ItemX=80″,”Append”
(vị trí theo chiều dọc tính từ cạnh trên)
TXTAddLine,%BSD%,” ItemY=80″,”Append”
(vị trí theo chiều ngang tính từ cạnh trái)
TXTAddLine,%BSD%,” Caption=UniKey”,”Append”
(tên hiển thị bên dưới biểu tượng)
TXTAddLine,%BSD%,” ExeName=%LinkDir%\UniKey.exe”,”Append”
(ghi chính xác tên file chạy)
TXTAddLine,%BSD%,” IconName=%LinkDir%\UniKey.exe”,”Append”
TXTAddLine,%BSD%,” ExeDir=%LinkDir%”,”Append”
TXTAddLine,%BSD%,” CmdParam=”,”Append”
(thông số của chương trình, nếu có)
TXTAddLine,%BSD%,” ShowState=NORMAL”,”Append”
TXTAddLine,%BSD%,”<-ItemEnd->”,”Append”
(2. Tạo biểu tượng để kích hoạt chương trình trong thanh Quick Launch, có thể xóa)
Giống như đoạn mã 1 nhưng đổi biến %BSD% thành %BSQ% và bỏ 2 dòng ItemX, ItemY
(3. Tạo biểu tượng để kích hoạt chương trình trong nhóm Office tools của menu Start)
Giống như đoạn mã 2 nhưng đổi biến %BSQ% thành %BSS% và thêm 3 dòng dưới đây
TXTAddLine,%BSS%,” ShowInAutorun=YES”,”Append”
TXTAddLine,%BSS%,” EnableInAutorun=YES”,”Append”
TXTAddLine,%BSS%,” ParentItem=Office”,”Append”
(ghi chính xác MenuID của nhóm chương trình)

Chú ý:
– Các từ trong 2 dấu () là chú thích, không được ghi vào nội dung.
– Biến %BSD% trong đoạn code tạo biểu tượng trên desktop chưa được quy định trong bộ WinBuilder gốc, bạn phải mở file Vistape\Projects\VistaPE\script.project > thêm vào phần [Variables] dòng %BSD%=”%VistaTemp%\Program Files\BSExplorer\bs_desktop.ini”.
– Bạn tham khảo file Vistape\Projects\VistaPE\App\File Tools\totalcmd.script để biết cách tạo tùy chọn chạy ứng dụng trong RAM hay chạy trên đĩa.
3. Chạy Winbuilder, bạn sẽ thấy trong danh sách đóng gói có tên và chú thích của ứng dụng mới bổ sung.

Bổ sung file thư viện động (DLL) vào Vista PE
– Để bổ sung các file thư viện động (DLL) cần thiết cho các chương trình portable, bạn hãy chép chúng (bạn nên chép các file avifil32.dll, ddraw.dll, glu32.dll, msacm32.dll, Mscomctl.ocx, msvfw32.dll, oledlg.dll, opengl32.dll từ thư mục System32 của Windows XP) vào thư mục Vistape\Projects\VistaPE\Raznoe\dll\.
– Bạn mở file Vistape\Projects\VistaPE\Raznoe\dll.script xóa 2 dòng FileCopy,”%IWTemp%\Windows\System32\oledlg.dll”,”%VistaTemp%\Windows\System32″, FileCopy,”%IWTemp%\Windows\System32\en-us\oledlg.dll.mui”,”%VistaTemp%\Windows\System32\en-us” (2 dòng này chỉ dùng cho bản XP PE).


Màn hình Vista PE sau khi bổ sung ứng dụng Unikey

Các địa chỉ cần biết
– Tải Vista PE và ứng dụng bổ sung
BS explorer 1.6 (http://www.kursknet.ru/~boa/winpe/plugin/bsexplorer.zip). Bản Vista PE + ứng dụng hỗ trợ tiếng Anh và Nga (http://vistape.boot-land.net/files/vistape005_free.rar). Bản Vista PE có ít ứng dụng (http://vistape.boot-land.net/files/vistape005_en.rar). Ngoài ra, bạn có thể tải các bản XP PE về để tách lấy những ứng dụng bổ sung vào Vista PE theo hướng dẫn trong bài này: PEBuilder (http://www.nu2.nu/download.php?sFile=pebuilder3110a.zip). UBCD for Win (http://www.ubcd4win.com/downloads.htm). Sherpya Windows PE (http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=126922).
– Website, Forum tham khảo thông tin về Vista PE
http://www.kursknet.ru/~boa/en/index.html; http://bink.nu/forums/31/ShowForum.aspx; http://www.boot-land.net/forums/VistaPE-f51.html; http://vistape.boot-land.net/eng/.
DUY THÔNG

Nguồn : Echip

Advertisements
Categories: Tin tức Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: