Home > Bảo mật, CNTT, Kinh doanh, Tiến Yên Bái, tienyb > Thuong hieu manh, an ninh mang khong manh

Thuong hieu manh, an ninh mang khong manh


Thương hiệu mạnh, an ninh mạng không mạnh

thuong-hieu-manh-an-ninh-mang-khong-manh.jpg

Đây là kết luận khảo sát của Trung tâm An ninh mạng Bkis trong tháng 9. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm khảo sát hệ thống website của 20 doanh nghiệp nằm trong danh sách được bình chọn là doanh nghiệp thương hiệu mạnh. Kết quả cho thấy, có ít nhất 8 hệ thống tồn tại lỗ hổng nguy hiểm.
Những lỗ hổng này có thể dẫn đến việc hệ thống dễ dàng bị kiểm soát, từ đó bị rò rỉ thông tin nội bộ, thông tin cạnh tranh của doanh nghiệp, hay thậm chí bị sửa đổi thành các thông tin sai lệch. Nếu việc này xảy ra, không những thương hiệu của doanh nghiệp bị ảnh hưởng mà còn có thể gây thiệt hại lớn cho khách hàng, cổ đông của họ.
Chúng tôi đã gửi cảnh báo, hướng dẫn sửa lỗi tới các doanh nghiệp nói trên. Để khắc phục tình trạng này, doanh nghiệp khi thuê các công ty đối tác xây dựng hệ thống website nói riêng và hệ thống thông tin nói chung cần phải có điều khoản về tính an ninh trong hợp đồng, quan trọng hơn là việc thực thi điều khoản đó phải được giám sát chặt chẽ. Nếu có thể, nên áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo bộ tiêu chuẩn ISO 27001 trong quá trình vận hành.

Nguồn: Trung tâm An ninh mạng Bkis

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: