Đẻ ra thầy làm gì ???


Hoang Quynh Luyen (2/17/2008 9:33:57 AM):

Lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ :
-Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối,
sao không làm mưa ngay từ đầu,
Em nào đối được câu này thầy cho 10đ
1 em đứng lên dõng dạc:
– Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi,
sao không ăn phân ngay từ đầu???
Học sinh khác:
– Mẹ thầy đẻ ra thầy, kô đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy, lằng nhằng,
sao mẹ thầy kô đẻ ra con thầy cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung=>>=))

* * * * * * * * * *
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: